گفتگو|حوزه انقلابی باید بینش سیاسی داشته باشد و جریان‌های فکری را بشناسد

حوزه انقلابی حوزه‌ای است که در میان جامعه باشد در میان جامعه بودن یکی از شاخصه­‌های اساسی است. کسی که بگوید من به مردم و اجتماع کاری ندارم و به غیر از خودم و خانواده­‌ام با کسی کاری ندارم یقیناً انقلابی نیست. در آموزه‌های دینی داریم که معصومین از عدم ارتباط گیری‌ها و انزوا طلبی‌ها نهی کردند.

عکس‌نوشت | یهود و نصاری از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه تابع آنها باشیم

 

 

کسانی که به اسم اینکه ما در مجامع بین المللی منزوی نشویم، به ما احترام کنند و این حرف‌ها را بزنیم دشمن کوتاه بیاید اینها اشتباه می‌کنند چون این تعبیر قرآن است «و لن ترضی عنک الیهود و النصاری حتی تتبع ملتهم»، یهود و نصاری از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه تابع آنها باشیم. ۱۳۸۹/۳/۱۷