شخصیت‌شنایی | گروه فرقان محصول جلسات تفسیر آقای موسوی خوئینی­‌ها بود

 

آقای مطهری معتقد بود که او [موسوی خوئینی‌ها] مارکسیست شده است.» تا آنجا که علامه مطهری در یکی از جلسات خصوصی، به روحانیون انقلابی حاضر خطاب می­‌کند: «خبر دارید موسوی خوئینی­‌ها مارکسیست شده؟!... [موسوی خوئینی­‌ها] می‌­گفت آقای مطهری و آقای مفتح که تدریس در دانشگاه را پذیرفته­‌اند، با حکومت سازش کرده‌اند و تبدیل به ترمز انقلاب شده­‌اند.