برشی از کتاب | روشنگری آیت الله مکارم شیرازی در جریان تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

روز ۱۳ آبان بنا به دعوت حضرت امام جلسه‌ی مشترک مراجع قم در منزل امام تشکیل گردید و مسئله‌ی بی‌اعتنابی دولت نسبت به خواست علما مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد مجددا با ارسال تلگراف به شاه و علم و انتشار آن در بین مردم، رژیم را وادار به تسلیم نمایند. حضرت امام در ۱۵ آبان به شاه تلگرافی شدیداللحن ارسال کردند...

شخصیت‌شناسی | سیدحسین خمینی از سخنرانی در حمایت از بنی صدر تا خیانت به امام خمینی

 

حضرت امام(ره) که ورود افرادی مانند سید حسین خمینی را به سیاست برای کشور خطرناک می‌دیدند، در نامه‌ای فعالیت سیاسی را بر ایشان حرام اعلام ‌کردند و امر نمودند که وی به حوزه علمیه قم برگردد و به تحصیل علوم اسلامی و انسانی بپردازد.