شخصیت‌شناسی |‌ از مدیرمسئولی در روزنامه موسوی خوئینی‌ها تا توهین به آیت الله مصباح یزدی

سران مجمع روحانیون مبارز از جمله مهدی کروبی و محتشمی‌­پور جزو مخالفان سرسخت تفکر آیت ­الله مصباح‌یزدی محسوب می‌­شوند؛ همو که مقام معظم رهبری از وی به عنوان جانشین علامه طباطبایی شهید مطهری یاد کرد که خلا ایشان را پر کرده است.