یادداشت | سلامت حوزه انقلابی منوط به حفظ و پاسداری از مفاهیم کلیدی آن

همچنان که در شماره قبل اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز ما، مطالبه انقلابی‌گری و تفکیک جریان‌های انقلابی از غیر انقلابی به ویژه در نهاد حوزه و روحانیت به عنوان پرچم دار انقلاب اسلامی است.