شخصیت‌شناسی | سیدحسین خمینی از سخنرانی در حمایت از بنی صدر تا خیانت به امام خمینی

 

حضرت امام(ره) که ورود افرادی مانند سید حسین خمینی را به سیاست برای کشور خطرناک می‌دیدند، در نامه‌ای فعالیت سیاسی را بر ایشان حرام اعلام ‌کردند و امر نمودند که وی به حوزه علمیه قم برگردد و به تحصیل علوم اسلامی و انسانی بپردازد.